Luleå

Byggnads varslar om strejk

Byggnads säger upp byggavtalet och varslar om stridsåtgärder. I Luleå berörs bland annat ombyggnationen av gamla Pontushallen och patienthotellet i Sunderbyn.

Stridsåtgärderna träder i kraft 12 och 19 mars. Totalt berör det 3000 av byggnads medlemmar och berör ca 160 byggarbetsplatser i landet.

Parterna har i en månad förhandlat om frågan om ansvaret hos huvudentreprenörer för underleverantörer.

Byggnads vill att huvudentreprenörerna också skall ha ansvar för dem, vilket inte är fallet idag.