Försvaret: Mer pengar eller ändrat uppdrag

2:02 min

Får inte Försvarsmakten mer pengar de kommande åren kommer Sverige inte ens klara av att försvara ett område i en vecka. Det är innebörden av ett underlag som som i dag lämnades till regeringen.

I höstas gav regeringen Försvarsmakten i uppdrag att i detalj gå igenom olika besparingsmöjligheter och att mer preciserat redovisa de ökade kostnaderna. Slutsatsen är att Försvaret behöver fyra miljarder mer per år till vapen och personalkostnader om man ska genomföra uppdraget som politikerna beslutat om.

– Det begränsade väpnade angreppet och möjligheten att klara det i en självständig operation med egna resurser, den förmågan kommer gå ned kraftigt. Då har vi kanske i förlängningen inte den förmågan att självständigt utföra en sådan operation, säger vikarierande ÖB Jan Salestrand.

Så Sverige skulle inte ens kunna försvara ett område i en vecka om det inte blir mer pengar?

– Återigen, det kommer att få avgörande begränsningar, det är vår uppfattning, att klara en sådan uppgift på den högsta konfliktnivån.

Den ordinarie överbefälhavaren har tidigare sagt att Sverige kan försvara ett område i en vecka, om det planerade försvaret genomförs fullt ut.

Men enligt Försvaret saknas alltså pengar för att nå dit. Det nya personalsystemet med anställda soldater och deras utbildning beräknas bli drygt en miljard dyrare än beräknat, samtidigt som behovet att ersätta utslitna vapensystem är så stort att det motsvarar tre miljarder per år.

Behovet av mer pengar eller ändrat uppdrag från politikerna är därför stort, enligt Försvaret. Blir det inte mer pengar behöver krigsförbanden strykas, liksom flottiljer och regementen där de utbildas.

– Gör man ingenting kommer det så småningom innebära att man får välja bort delar av insatsorganisationen.

Och delar av grundorganisationen med regementen?

– I förlängningen blir det självklart det, för det är en funktion av vilken insatsorganisation vi har, säger vikarierande ÖB Jan Salestrand.

Försvarsminister Karin Enström är kritisk till Försvarsmaktens beräkningar.

– Det som är konstigt är att man kan vara så precis och återhållsam när det gäller möjliga effektiviseringar och besparingar.

– Men däremot när det gäller utgiftsökningar så tycks man gå åt andra hållet, det är stora summor och behäftat med osäkerheter, men trots det räknar man ganska tvärsäkert med dem.