Ja till vattenhotade bostäder


De ledande politikerna i Kungsbacka är positiva till att bygga bostäder för äldre nära Skörvallaviken i Särö. Det är de trots att bostäderna bara kommer att ligga någon eller några meter över havsytan och att länsstyrelsen sagt att det kan finnas risk för översvämningar.

På tisdagen ställde sig kommunstyrelsens arbetsutskott bakom det planprogram som redan finns och föreslog också att en detaljplan ska tas fram för bostadsområdet. Centerkommunalrådet Ulf Persson säger till P 4 Radio Halland att man har diskuterat igenom risken för översvämningar och kommit fram till att det inte är något hinder.