"Bra att tillåta surrogatmödraskap i vårt eget land"

8:24 min

Hetero- och homosexuella par som själva inte kan föda barn ska i vissa fall tillåtas att anlita till exempel en syster eller en nära vän att föda ett barn, som de sedan lämnar ifrån sig. Det föreslår Statens medicinsk-etiska råd i en utredning.

Det här ska vara ett sätt att få stopp på den kommersiella verksamheten med surrogatmödrar från till exempel Ukraina och Indien.

- Det är bra att öppna för det här i vårt eget land så att människor slipper åka till andra länder. Då ökar också kontrollen, säger Pell-Uno Larsson, ordförande i RFSL i Örebro.

- Det finns flera etiska problem med surrogatmödraskap. Vem har ansvar för barnet, vad händer om surrogatmamman ångrar sig och hur garanterar vi att det inte blandas in pengar, säger Ewa Sundkvist (KD), landstingsråd i Örebro läns landsting.

De möttes i debatt i Rakt på sak.