Ny utställning om biskop Brask

6:18 min

I dag öppnar en ny utställning i Linköping som vill visa vem 1500-talspersonen Hans Brask var.  Brask, blev biskop i Linköpings stift för 500 år sedan, och är en person det kommer att handla mycket om under det här jubileumsåret.

Linköpingsonen Hans Brask hade stor makt och var inte bara en kyrklig ledare, berättar Markus Lindberg som är museichef på Linköpings slotts- och domkyrkomuseum.

– Han hade enormt mycket makt, mycket mer än vår nuvarande biskop Martin Modéus har. Han var inte bara en kyrklig ledare utan han hade också en enorm ekonomisk makt, sedan var han politisk ledare och han hade en egen armé. Han hade ett otroligt inflytande i sitt stift, säger han.

Hans Brask var 49 år när han vigdes till det kyrkliga ämbetet och det var Linköpings slott som var biskopens huvudgård. I utställningen visas bland annat föremål och kläder som Hans Brask troligen använt och haft på sig. I en monter med säkerhetsglas står Linköpingsskatten inlånad från Historiska museet. Markus Lindberg förklarar varför man uppmärksammar biskop Brask.

– Han lever i de här konflikterna som skapar det nya tidens Sverige, där Sverige går från att vara ett valkungadöme till att bli ett arvkungadöme, med mycket mera kungamakt. Det var reformation, och unionen med Danmark upplöses med Stockholms blodbad och kriget mot Kristian. Och hela tiden är biskop Brask en spelare i det här.