Utseende orsak till mobbning på skolorna i Örebro

1:45 min

Omkring 300 elever i Örebro kommun uppger att de blivit mobbade och ännu fler har upplevt kränkningar. Det visar en studie vid Örebro Universitet där 5000 elever i Örebro kommuns skolor fått svara på frågor kring mobbning och kränkningar.

– Ungefär 5,8 procent av de som svarade på enkäten uppger att de blivit mobbade och 7,7 procent av eleverna anger att de blivit kränkta, säger Karin Hellfeldt som gjort studien.

Enkätundersökningen som nu är klar är den första av tre undersökningar som ska göras de kommande åren. Hela studien har som syfte att kartlägga och även förebygga mobbning och kränkningar i skolorna.

Karin Hellfeldt, doktorand vid Örebro universitet, hon har arbetat med studien och menar att mobbing är att eleven blivit utsatt för kränkande handlingar flera gånger och det kan handla om utfysning, hot eller ryktesspridning exempelvis via internet.

– Vi ser att ungefär 1 procent av eleverna blir ustatta och mobbade via internet, säger hon.

I studien har eleverna också fått svara på varför de tror att de blivit mobbade. Majoriteten, över 80 procent anser at deras utseende är en orsak till att de blir mobbade, att de är tjocka, smala eller fula. Det finns också de som uppger hudfärg etnicitet eller religiontsilhörighet som orsak.

Karin Hellfeldt hoppas på att studien ska hjälpa skolorna i arbete mot mobbning.

– Vi tänker att vi kan titta på skolorna där man har låga nivåer av mobbing och se hur man jobbar där.