Marken vid minkfarmen kan vara förorenad

5:41 min

Det kan finnas mycket farliga miljögifter i marken vid Salthamn där det tidigare bedrevs minkuppfödning. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska nu avgöra om det ska göras en miljöklassning och undersökning av marken.

Minkfarmsområden runt om i landet pekas nu ut som förgiftade områden där de farligaste bekämpningsmedlen använts.

Det är länsstyrelsen i Blekinge som sammanställt en rapport över länets cirka 300 minkfarmsområden, där det på branchens glansdagar på 50- och 60-talen bland annat användes DDT. Totalt finns eller fanns i landet cirka 1300 mink och pälsdjursfarmsområden varav ett av de största funnits i Salthamn på Gotland.

Även Länsstyrelsen på Gotland har intresserat sig. De har också frågat Regionens tillsynsavdelning om markprover har tagits kring minkfarmen vid Salthamn mellan Väskinde och Lummelunda.

Gotlandsfarmen upphörde i mitten av 80-talet med pälsdjursverksamheten och marken återställdes efter miljö och hälsoskyddskontorets anvisningar så sent som 2008. Men nu kan det vara dags att återuppta provtagning i området

Eter har träffat miljöskyddsinspektör Claudia Castillo vars kartor över farliga markområden på Gotland åter kanske måste visa på farligt område i Salthamn.

Om marken sen måste saneras, så är det den som drivit verksamheten på platsen som måste stå för kostnaderna.