Tillgänglighet går före bostadsbrist

1:40 min

Örebro kommun sade nej när ÖBO ville göra avsteg från byggreglerna. Resultatet blev att studentskrapan som ska byggas i centrala Örebro tappade sju studentlägenheter, något studentkåren tycker är tråkigt.

Resultatet blev färre lägenheter när Örebro kommun sa nej till ÖBO som ville göra mindre avsteg från byggreglerna för att kunna bygga så många studentbostäder som möjligt i studentskrapan som planeras.

Jakob Höglund som är ordförande för Örebro Studentkår tycker att det är tråkigt att sju lägenheter föll bort.

– Varje lägenhet behövs eftersom bostadsbristen är akut i Örebro.

Det handlade om centimetrar, men där Örebro kommun valde att inte besluta om några dispenser, vilket förekommer i vissa andra kommuner i Sverige där man bygger studentboende och där trycket efter bostad är högt.

Men bygglovschefen Sofia Lindén på Örebro kommun menar att tillgänglighetsfrågan är viktig och då är det Boverkets byggregler som gäller.

-- Så ÖBO fick projektera om och göra badrummen tillgängliga och då tappade dom sju stycken studentlägenheter. Men det är viktigt som sagt att vi bygger lägenheter för alla.

Enligt ansvariga på ÖBO skulle lägenheterna vara tillgänglighetanpassade även med de avsteg som ÖBO ville göra.

Andreas Morén