Vilda insekter kan öka skördar

0:51 min

Vilda insekters betydelse för pollinering av blommande grödor är underskattad, enligt en ny studie från forskare som studerat blommande grödor över hela världen.

Tama honungsbin är viktiga i ekosystemet och jordbruket och används för att öka storleken på skördarna av blommande grödor, som till exempel raps, mandel, kaffe och tomat. Men enligt en internationell studie är vilda insekter, som humlor (som också är ett bi), andra vilda bin och blomflugor, minst lika viktiga.

Forskarna har studerat sambandet mellan antalet blombesök av vilda pollinerare och skördarnas storlek och sett att grödorna befruktades oftare där det fanns många vilda insekter. Resultatet innebär enligt forskarna att man, för att öka skördarna i världen, skulle kunna tjäna på att ta större hänsyn till de vilda insekterna.

Vissa humlor har kraftigt minskat i antal sedan början av 1900-talet, i vissa områden är några viktiga arter av bin utrotningshotade, framförallt på grund av landskapen har förändrats.

Åtgärder för att hjälpa de vilda insekterna kan vara att bevara eller öka mångfalden i landskapsmiljön, med fler blommande arter - och genom att skapa gynnsamma boplatser.

Riccardo Bommarco, professor vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, är en av författarna bakom studien.

– Det har funnits en bild av att honungsbin är det som man behöver för att kunna pollinera sin gröda. Den här studien visar att vilda bin ger ett betydligt större bidrag än vad vi tidigare trodde.

Hur viktig är den insikten?

– Den här studien är ett tydligt exempel på att vilda djur bidrar till vår vällevnad. Och det är väl något man vetat tidigare men man har kanske inte insett hur stor den betydelsen faktiskt är för matproduktionen. Så biologisk mångfald bidrar inte enbart till estetiska och kulturella värde utan även till produktionen. Man kan höja skördarna om man lyckas öka bidraget som till exempel pollinatörer ger till din blommande gröda.

Referens: Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance, Garibaldi et al. ScienceExpress 28 mars 2013.