Uppsala satsar på bättre snöröjning

Efter flera års missnöje satsar nu Uppsala kommun på att göra en ordentlig uppryckning av snöröjningen inför nästa år. I veckan skickades ett nytt underlag ut inför kommande upphandling och bland annat kommer tiden som entreprenören har på sig att röja och halkbemämpa att kortas.

Dessutom ska de viktigaste gång- o cykelbanorna prioriteras bättre, säger kommunens projektledare till UNT.