borås

Borås högsta hus får Borås högsta hyror

1:28 min

Kommunala AB Bostäder kommer att samverka med Harry Sjögren AB när det nya 24-våningshuet intill Pinocchiostatyren skall fyllas med hyresgäster. Bland annat kan ett pa våningsplan bli kontorslokaler.

AB Bostäder har nu kommit längre i planerna för höghuset i kvarteret Vitsippan då de tecknat samarbetsavtal med Harry Sjögren AB om att utveckla och bygga 24-våningshuset vid Pinocchio. Trots att lägenhetshyrorna förmodligen kommer att bli Borås högsta tror AB Bostäders VD Sven Liljegren att lägenheterna kommer att bli uthyrda.

– Det blir ett bra läge. Tittar man på de bostadsrätter som säljs nere vid Viskan i det höga huset där, där har man sålt, inte allt, men nästan allt. Det är bra gjort, man har inte kommit långt men man har varit duktiga på att sälja och det visar att det finns intresse av att bo högt med bra utsikt. Då gäller det också att ha bra balkonger och det kommer vi att ha i vårt hus med.

Sven Liljegren tror att det är bra om man kan locka folk att flytta till Borås genom att bygga attraktiva lägenheter i attraktiva lägen. Vi står i trafikbruset vid Pinocchio och han visar vart huset är tänkt att stå.

– Höghuset är tänkt att stå här där vi står alltså, mellan den byggnaden som jag kallar för Erlahuset och Pinocchio. Parkringsplatserna försvinner. Det blir så att säga mellan här i det läget som finns.

Förhoppningen är att byggstarten ska ske våren 2014 och att de första hyresgästerna ska kunna flytta in under 2016. Men först måste detaljplanen godkännas och AB Bostäder och Harry Sjögren AB vill vara säkra på att inte gå med förlust.

– Vi jobbar ju för att det ska bli av alltså vi ser inget annat, men vi får ju inte vara blinda och döva och så utan vi måste just titta på hur det ser ut och även känna av hur det