Västernorrland

Nej till fler vindkraftsområden

1:42 min

Länsstyrelsen gör tummen ned för Energimyndighetens nya förslag till vindkraftsområden med riksintresse i länet.

Statliga Energimyndighetens förslag till nya områden med riksintresse för vindkraftsutbyggnad utgår från några enstaka förutsättningar. Det ska blåsa tillräckligt mycket, det ska ligga någorlunda nära existerande kraftnät och spridd bebyggelse ska inte finnas närmare än 800 meter.

Förslaget innebär att det i Västernorrland skulle skapas ännu fler områden för vindkraftsutbyggnad och då ska man komma ihåg att de områden som redan idag är tillståndsgivna eller planerade upptar fem procent av länets yta eller 1.100 kvadratkilometer, en yta lika stor som hela Härnösands kommun och betydligt större än Timrå kommun.

Men Länsstyrelsen gör alltså tummen ned och menar att det finns fler förutsättningar att ta hänsyn till och att det som finns är gott nog. Tomas Steinwall är planhandläggare på Länstyrelsen.

– Jag hoppas att Energimyndigheten nu tar till sig vad vi skrivit. Det finns hos kommunerna redan ett gott planeringsarbete med angivna områden där det blåser bra och som ofta inte är kontroversiella, säeger Tomas Steinwall.

Frågan är också hur stora ytor ett län eller en kommun ska avsätta som riksintresse för vindkraft. I Västernorrland handlar det om 5 procent om allt skulle byggas ut. För landet i stort räknar Energimyndigheten med 1.8 procent

– Det tål att diskuteras, menar Tomas Steinwall

Också föreningen Rädda Skogen avvisar Energimyndighetens förslag med motiveringen att vindkraftsparker då skulle klampa in på ett stort antal naturskyddade områden.

Stig Edfast
stig.edfast@sverigesradio.se