Hårdare regler för revisorer

Turerna kring revisorernas roll i det konkursdrabbade amerikanska bolaget Enron, verkar nu orsaka svallvågor i Bryssel. Nu förbereder EU-kommissionen hårdare regler för revisorer.
Enligt Financial Times ska hårdare regler antas redan nästa månad. Och de innebär bland annat en rekommendation om att revisorer inte ska vara alltför länge vid ett företag. Vänskapsband kan uppstå så att den oberoende granskningen hotas. Därför bör en revisor granska samma företag under högst sju år för chefsrevisorer, enligt kommissionens förslag. Det blir dock inga tvingande regler, utan en rekommendation, åtminstone under en inledningsperiod. Revisorer ska också tydligare än idag bli skyldiga att redogöra för om det finns risk för intressekonflikter vid granskning av ett företag Kommissionen överväger också restriktioner när revisorer ska kunna ta jobb vid det företag som han eller hon granskat. Om den som har att göra en oberoende genomgång av siffror och annat på ett företag samtidigt har i bakhuvudet en egen karriär på samma arbetsplats, ja då är risken uppenbar för att själva revisionen kan påverkas. När kommissionen väl är klar med sitt förslag kan det gå mycket fort innan det också blir antagna regler inom unionen. Willy Silberstein, Bryssel