Psykisk ohälsa ska kartläggas

Landstinget ska kartlägga den psykiska ohälsan i Norrbotten.
Syftet är att tar reda på omfattningen och hur vården tar hand om dom, som drabbas. Dessutom ska landstinget undersöka nya utvecklingsmöjligheter inom psykvården. En nationell undersökning visar att omkring 15 procent av befolkningen har vid ett givet tillfälle nån form av psykisk sjukdom eller störning