Medellivslängden skiljer sju år stadsdelar emellan

1:42 min

Det skiljer upp till sju år i medellivslängd mellan vissa stadsdelar i Malmö. Det konstaterar den så kallade Malmökommissionen, som bland annat föreslår ett nytt synsätt på sociala insatser. Satsningar på hälsa och välfärd ska ses som investeringar, inte som kostnader.

Kommissionen presenterade i dag sin slutrapport.

– Det är 72 åtgärder sammanlagt och de är väldigt konkreta - allt från ganska små förslag till ganska genomgripande som gäller hela staden, säger professor emeritus Sven Olof Isacsson, som är ordförande i Malmökommissionen.

För snart tre år sedan beslutade kommunstyrelsen i Malmö, som första kommun i Sverige, att tillsätta en opolitisk kommission bestående av åtta forskare från olika discipliner och sex kommunala tjänstemän. De fick uppdraget att ta fram förslag till förbättringar som vilar på vetenskaplig grund.

I slutrapporten konstateras bland annat att kvinnor som har någon form av utbildning efter gymnasiet i genomsnitt lever fyra år längre än kvinnor som enbart har grundskoleutbildning. För män är motsvarande skillnad sex år.

Även om hälsan har förbättrats för dem som har det sämst så har klyftan ökat mellan dem som har bra hälsa och dem som har dålig hälsa de senaste 20 åren.

Livslängd är ett bra mått på vilken start man har fått i livet, därför är en av de viktigaste förslagen från kommissionen att satsa på barnen. Man föreslår bland annat att det tillsätts en lokal barnombudsman och att Malmö stad inrättar en särskild barnenhet som kan följa hur Malmöbarnens hälsa utvecklas.

– Om man investerar vid en viss tidpunkt så kanske det kostar en hel del men om man följer upp det under flera år som vi har gjort så ser man att man får tillbaka det - kommunen vinner på det.

I dag definieras 17 000 barn i Malmö som fattiga och ett rimligt delmål är, enligt Malmökommissionen, att halvera barnfattigdomen inom sju år - men det kräver att politikerna fattar beslut som verkar långsiktigt.

– Då är den sociala investeringspolitiken där vi ser hela stadens budget som en helhet och inte som stuprör otroligt viktig, säger professor emeritus Sven Olof Isacsson.