Inflationen inom EU stiger svagt

Inflationstakten beräknas bli 2,5 procent inom EU-länderna i mars, enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat. Det är en svag uppgång jämfört med februari då inflationstakten var 2,4 procent per år.