Nya regler öppnar för gemensamma efternamn

1:47 min

Ett par som gifter sig ska i framtiden kunna skapa ett gemensamt dubbelnamn som gäller för hela familjen om paret vill behålla sina ursprungliga efternamn. Det föreslås i ett kommande utredningsförslag, erfar Ekot. Kritiken har varit hård mot dagens system där bara den ena parten kan behålla sitt ursprungsnamn.

I dag är det så att om Lundgren och Björk gifter sig får de välja ett gemensamt efternamn, exempelvis Björk.

Lundgren kan behålla Lundgren som mellannamn och heta Lundgren Björk, men det får inte de övriga familjemedlemmarna heta och eventuella barn får bara heta Björk.

Reglerna har irriterat många. Den statliga namnlagskommittén kommer i maj med stor sannolikt lägga fram ett ändringsförslag som innebär att paret kan ha ett gemensamt dubbelnamn som även barnen får.

Rasmus Jonlund har kämpat för att familjen ska kunna ha gemensamt dubbelnamn. Han är glad om reglerna nu föreslås ändras.

– Det är förstås väldigt välkommet och hög tid. Jag kan bara fråga mig varför det har tagit så lång tid att komma fram till det här ganska självklara förenklingen för många människor som jag tror att det innebär, säger Rasmus Jonlund.

Vad har dagens system, där man måste ta ett mellannamn, betytt för dig?
– Det har inneburit att vi inte kunnat byta namn som vi förmodligen velat och därmed inte kunnat markera samhörigheten med våra nya familjer. Det har faktiskt varit ett ingrepp i vårt privatliv som är helt onödigt.

Enligt uppgift till Ekot är utredningen med representanter från riksdagspartierna i stort sett enig om det här förslaget, även om detaljer kan ändras.

Sannolikt kommer också ett barn kunna ta båda föräldrarnas efternamn om de valt att behålla sina efternamn.

Utredningen tittar också på flera andra namnfrågor. Den allmänna riktningen är att förenkla reglerna och låta folk bestämma mer över sina namn.

En trolig förändring är exempelvis att det inte längre ska vara fullständigt förbjudet för någon att ta ett existerande efternamn, men det måste då gälla ett efternamn som är någorlunda vanligt.

Det är oklart exakt var gränsen kommer att gå, om det exempelvis ska krävas att 1 000 personer bär ett efternamn för att ta det ska vara möjligt att ta.