KD-förslag: Författningsdomstol i Sverige

Tre KD-politiker föreslår att det ska inrättas en författningsdomstol även i Sverige.

Det är riksdagsledamöterna Tuve Skånberg och Caroline Szyber samt nyligen avgångne ledamoten Otto von Arnold, som skriver på Svenska Dagbladets debattsida att det i dag inte finns någon institution som granskar att politiska beslut och lagar följer grundlagen.

De anser att en författningsdomstol skulle stärka Sveriges ställning som rättsstat och garantera medborgarnas fri- och rättigheter.

Ekot