Bilersättning utan bil

Moderatpolitikern Mats Svanberg får bilersättning från Region Skåne trots att han saknar både bil och körkort. Regionens arvodeskommitté godkände i dag 23 av 28 reseräkningar. Därmed kan Svanberg återfå drygt 10.000 kronor av de 33.000 som han tidigare betalat tillbaka.
Svanberg, ledande sjukvårdspolitiker i Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, har i flera år fått ersättning för bilresor till Region Skånes sammanträden i Kristianstad, trots att han aldrig haft någon bil. Han har också vid flera tillfällen begärt ersättning för både bil- och tågresor till samma möten. När förhållandena avslöjades i februari betalade Svanberg tillbaka de sammanlagt 33.000 kronor han fått i ersättning. Men saken har utretts av regionjurist Johan Eriksson, som kommit fram till att Mats Svanberg trots allt haft rätt till bilersättning vid vissa resor. Under perioden från november 1998 till mars 2000 har Svanberg blivit körd till sammanträdena av sin dåvarande sambo i hennes bil. Eftersom bilen därmed tillhört hushållet ska Svanberg få ersättning, anser arvodeskommittén.