M backar om valfrihetssystem i hemtjänsten

2:11 min

Till regeringskollegornas förvåning och Vänsterpartiets glädje backade Moderaterna på söndagen från sin tidigare inställning att kommunerna bör tvingas låta privata företag sköta till exempel äldreomsorg och hemtjänst.

Vändningen annonserades i dag på DN Debatt av bland andra Anna Kinberg Batra, som leder Moderaternas arbetsgrupp "Trygga tillsammans".

– Det är bättre att gå vidare genom egna, kommunala processer, för det kan se olika ut i olika kommuner, hur valfriheten kan bli så bra som möjligt. Men att makten ska finnas på köksbordet, mer än på sammanträdesbordet, det ska vara alldeles tydligt, säger Anna Kinberg Batra.

Vad ligger bakom den här förändringen hos er?
– Jag tror att det finns en risk att man får en debatt som handlar väldigt mycket om en viss typ av lagstiftning. Eller, ska det finnas en viss typ av utförare? Det är olyckligt tycker jag. Debatten borde handla om hur välfärden blir så bra som möjligt, hur så många som möjligt kan få så stor egenmakt som möjligt och hur man ser till att få ordning och reda i välfärden.

I höstas hade knappt hälften av landets kommuner antagit LOV, lagen om valfrihetssystem, som handlar om att folk ska få välja välfärd, till exempel välja kommunens eller ett privat företags äldreomsorg eller hemtjänst.

I förra budgeten skrev regeringen att kommuner som inte inför lagen bör tvingas att göra det.

Frågor kring det utreds av en statlig utredning tillsatt av Kristdemokraternas barn- och äldreminister Maria Larsson.

Men innan den är klar gör Moderaterna i dag en helomvändning. Partiet vill inte, i nuläget, föreslå att lagen blir obligatorisk.

Men det är kristdemokraten Maria Larsson som har tillsatt utredningen, tycker du inte att ni kör över henne och Kristdemokraterna nu?
– Vi talar om i dag hur vi vill jobba vidare med de här frågorna, sen ska vi så klart avvakta utredningen innan eventuellt lagstiftningsarbete ska gå vidare. Men vi vill vara tydliga nu efter ett moderat utvecklingsarbete om att det viktiga är inte vem som driver välfärdsföretagen utan att välfärdsföretagen fungerar så bra som möjligt, säger Anna Kinberg Batra.

För Kristdemokraterna är det en mycket viktig fråga att folk får välja vård.

– Varje parti får naturligtvis göra sina ställningstaganden, men för min del handlar det här om var makten ska ligga. Ska den ligga hos enskilda personer som till exempel den äldre som själv får välja hemtjänst, eller ska den ligga hos kommunpolitiker som säger att all hemtjänst ska utföras i kommunens regi. För min del är det självklart att ställa mig på den enskilda människans sida, säger partiledaren Göran Hägglund och är försiktig i sin kommentar över Moderaternas helomvändning.

Blev du förvånad när du läste det här i morse?
– Just den här delen hade jag kanske inte förutsett och jag vet inte än fullt ut vad det kommer att betyda men det kommer att ligga till grund för samtal mellan partierna, säger Göran Hägglund.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt gillar Moderaternas besked.

– Jag blev väldigt glad när jag såg det här. Det här är ju det största bakslaget för regeringens privatiseringspolitik som har varit, under många, många år!

– De har ju tänkt tvinga alla kommuner att privatisera äldreomsorgen och nu inser de att det här är så impopulärt så de vågar inte. De är rädda för att det ska bli en valfråga 2014 och de vet vilken stark kritik som finns också hos deras egna väljare, mot att riskkapitalbolagen bara plockar pengar ur skattepengar som vi ska låta gå till äldreomsorg och skola, säger Jonas Sjöstedt.