Schweizare röstade mot höga direktörsbonusar

1:39 min

Bara några dagar efter EU:s initiativ mot höga bonusar i företagsvärlden gick i går invånarna i Schweiz ännu längre. Med överväldigande majoritet röstade man igenom ett förslag om att starkt begränsa hur höga löner och bonusar företagsledare i landet kan få.

– Det som gläder mig mest är att demokratin i Schweiz fungerat så bra, ja, den nästan exploderade i dag, säger företagaren och politikern Tomas Minder som tog initiativet till folkomröstningen.

Nästan 68 procent röstade för, vilket är det tredje högsta ja-resultatet någonsin i en folkomröstning i av det här slaget i den schweiziska historien.

Förslaget gick i folkmun under namnet "die Abzockeriniative", närmast översättningsbart på svenska med "girighetsinitiativet".

Enligt förslaget som fick så starkt stöd ska aktieägarna i ett företag få betydligt mer makt över hur mycket lön och ersättning en företagsledare kan få. Detta bland annat genom att styrelseledamöters mandat ska begränsas till ett år och företagsledarnas ersättningar godkännas på en bolagsstämma.

Dessutom förbjuder lagförslaget till exempel guldkantade fallskärmar när en företagsledare lämnar ett företag. Det ska också kunna bli bötes-, ja till och med fängelsestraff om de nya reglerna inte följs.

Bedömare tror att uppgifterna nyligen om att den avgående vd:n för läkemedelsföretaget Novartis i avgångsvederlag skulle kunna få närmare en halv miljard kronor under sex år spelade stor roll för det tydliga ja-resultatet.

Schweiz arbetsgivarorganisation beklagar och säger att detta kommer jaga bra företagsledare och till och med företag ur landet.

Regeringen i Schweiz ska nu ta fram en lag utifrån initiativet som det sen ska röstas i om parlamentet. Många bedömare tror dock att det slutgiltiga förslaget kan blir betydligt mer urvattnat.