Brister med övervakningskameror

Många av de lokaler i länet som har övervakningskameror bryter mot reglerna för hur kameraövervakning får användas. Det visar en undersökning som Länsstyrelsen gjort på 57 platser i länet som har kameraövervakning.
De vanligaste felen är att kameran är felriktad eller att det inte funnits skyltar om att platsen är kameraövervakad. Bertil Overmark, som arbetar med tillståndsgivning på Länsstyrelsen, tror att en del av briserna beror på dålig information från de som installerar övervakningskamerorna.