Skåne

Skåne först med vårdval för missbruksvård

Region Skåne blir först i landet med att införa ett vårdval inom beroendevården. Från och med nästa år ska privata mottagningar kunna öppna för att ge opiatmissbrukare i Skåne metadon- eller subutexbehandling.

Vårdvalet införs bland annat för att korta köerna.

Enligt den styrande femklövern ska vårdvalet utvärderas efter tre år, då ska man exempelvis kontrollera att läckaget av metadon och subutex inte ökat i och med att fler vårdgivare hanterar preparaten.

Femklövern vill också utreda om psykoterapi ska läggas i ytterligare ett vårdval.