70 procent av tung yrkestrafik kör för fort

1:43 min

Problemet med yrkeschaufförer som bryter mot hastighetsbegränsningarna på svenska vägar är fortsatt stort. Enligt en undersökning från Trafikverket kördes 70 procent av de tunga lastbilarna med släp för fort. Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, menar att det är systematiskt och inte tillfällig brådska.

– Om man är uppe på en nivå där tre fjärde-delar bryter mot gällande hastighetsgränser, då måste man ju nog beteckna det som en norm. Och normen är systematisk och rimligtvis planlagd också. Annars skulle man inte få det här utfallet, om det var tillfälligt eller gällde några. Det här gäller inte alla, men nästan allihop.

Vad menar du med planlagt?

– Det är så att man bestämmer sig på morgonen att jag ska inte hålla hastighetsgränserna. Annars skulle det ju bara vara någonting tillfälligt och då skulle vi aldrig komma upp i de här nivåerna.

I Trafikverkets undersökning framgår alltså att mindre än en tredjedel av den tunga lastbilstrafiken med släp körs enligt gällande hastighetsbestämmelser. När det gäller vanlig persontrafik har antalet överträdelser minskat, men alltså inte när det gäller yrkestrafiken.

Men det handlar inte bara om hastigheten i sig, utan en annan undersökning som Transportstyrelsen gjort tillsammans med Rikspolisstyrelsen visar att nästan hälften av yrkestrafiken i undersökningen inte följer kör - och vilotider. Det fanns också tekniska brister och felaktigheter vid säkring av last, skriver DN i dag.

Enligt Claes Tingvall på Trafikverket måste förändringen komma inifrån, från branschen. För problemet har funnits länge och det har inte blivit bättre de senaste åren.

– Andelen som kör för fort är snarast på väg åt fel håll. Sedan är det bättre efterlevnad när det finns kameror. Men problemet har funnits där och har i grund och botten i inte blivit ett dugg bättre.

Det är stressen och kraven från kunder och som gör att yrkesförare kör för fort på svenska vägar. Det säger Johan Lindström, vd för branschorganisationen Sveriges åkeriföretag.

– Ja, hänsyn tagen till den konkurrenssituation som har lyfts fram de senaste åren där vi har en stadig prispress på marknaden och ökade krav, så blir det en stressframkallande faktor i det här.

Och då är det värt att åka för fort?

– Nej, det är det inte, inte alls. Den som bär ansvaret är naturligtvis den som sitter bakom ratten i slutändan. Men att man känner av den här stressen, och det påverkar säkert.