Nya rutiner ska minska jäv

1:56 min

Svenska myndigheter gör nu om rutinerna för att undvika jäv bland utomstående experter. Flera fall har uppkommit på sistone där forskare inte redovisat för myndigheten om alla sina kopplingar till exempelvis läkemedelsindustrin. Att experten själv inte förstår att han eller hon är jävig hände bland annat under arbetet med de nya riktlinjerna för cancer som idag presenteras av Socialstyrelsen.

Experten Jan–Erik Damber, professor i urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, ställde sig på industrins sida när han förespråkade ett visst läkemedel i ett pressmedelande från ett läkemedelsföretag.

– Jag skulle ha uttalat mig kanske i ett annat forum, jag skulle ha uttalat mig som person, som egen självständig expert, säger Jan-Erik Damber.

Efter att Socialstyrelsen av en slump upptäckt pressmeddelandet i somras, där Jan Erik Damber också stod som kontaktperson för just det företag som tillverkar läkemedlet han tagit ställning för, så har han blivit borttagen från hantering av den aktuella medicinen och liknande preparat men sitter kvar i projektledningen av arbetet med nationella riktlinjer för cancervård.

Enligt Jan-Erik Damber vill han bara sina patienters bästa och förstod inte att hans uttalande kunde uppfattas som jäv.

– Det har väl klarnat efter hand, det var kanske inte det just i det läget, men det har klarnat efter hand, säger Jan-Erik Damber

Nej, Jan Erik Damber hade alltså inte fått tillräckligt med information från början om vad som kan uppfattas som jäv.

För att göra det här tydligare har nu svenska myndigheters gemensamma ”jävsgrupp” för folkhälsa och medicin – beslutat att göra om den jävsdeklaration som experter utifrån alltid måste fylla i, innan de kan anlitas. Och att även uppdatera informationen kring jäv som expertererna ska läsa igenom innan de fyller i blanketten.

Utöver Socialstyrelsen handlar det om sex andra myndigheter inom folkhälsa och medicin bland annat Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Läkemedelsförmånsnämden, som alla använder sig av samma blankett.

Den nya jävsdeklarationen kommer bland annat fråga efter kopplingar till ideella föreningar som kan ha särskild agenda. Tidigare har allt handlat om koppling till privata företag. Den sista frågan huruvida experterten själv anser sig vara jävig ska helt tas bort.

Det gäller för experterna att förstå att det är lika viktigt hur olika kopplingar kan tolkas av andra utifrån. Det som står på spel är vårt förtroende för myndigheterna som opartiska enligt Nils Blom, chefsjurist vid Smittskyddsinstitutet och samordnare av svenska myndigheterns gemensamma jävsgrupp.

Vi vill tala om tydligare, dels i blanketten men också i informationen, vad det är vi vill ha för uppgifter, och att experten verkligen tänker på och sätter sig in i hur kopplingen till exempelvis näringslivet skulle kunna uppfattas av utomstående, säger Nils Blom.

 

Här finns dokumenten som nu ska arbetas om: