Forsmark 3 stoppades

Strax före klockan två i dag snabbstoppades kärnreaktorn Forsmark 3. Preliminärt orsakades stoppet av att det så kallade turbinskyddssystemet utlöstes.  Men enligt ett pressmeddelande från Forsmarksverket finns inget som tyder på fel i själva turbinen.
Man höll på med justeringar i turbinskyddssystemet, men om detta har något att göra med orsaken till snabbstoppet vet man ännu inte. Man går nu igenom händelseförloppet för att analysera orsaken till snabbstoppet.