Landskrona

Beslut om operationsflytt kan vara olagligt

1:30 min

Förvaltningsrätten i Malmö anser att det finns starka skäl som talar för att Region Skåne beslut att bland annat lägga ner operationsverksamheten vid sjukhuset i Landskrona är olagligt. Beslutet har kritiserats för att ha varit dåligt förberett och dåligt förankrat i verksamheten.

Förvaltningsrätten i Malmö anser att det finns starka skäl som talar för att Region Skåne beslut att bland annat lägga ner operationsverksamheten vid sjukhuset i Landskrona är olagligt. Beslutet har kritiserats för att ha varit dåligt förberett och dåligt förankrat i verksamheten.

Förvaltningsrätten förbjuder Region Skåne att genomföra beslutet tills de överklaganden som kommit in till förvaltningsrätten har prövats i sak.

Vårdproduktionsutskottet i Region Skåne som bara består av tre politiker fattade 15 februari beslut om att genomföra stora förändringar inom den skånska sjukvården. Bland annat beslutade utskottet att flytta 4 000 operationer från Landskrona till andra sjukhus, och att stora delar av ortopedin skulle flyttas från Helsingborg till sjukhuset i Hässleholm.

Politikerna i utskottet var inte eniga. Michael Sandin (M) och Yngve Petersson (MP) i den styrande femklövern i Region Skåne röstade för, medan oppositionsrådet, Ingrid Lennerwald (S), reserverade sig.

I sin reservation skriver hon att hon fått se några konsekvensanalyser, utredningarna har hon istället fått läsa om i lokaltidningen. Hon kräver att konsekvensanalyserna ska fram, och att besluten sen ska tas avregionfullmäktige och inte av vårdproduktionsutskottet.

Det är fler än Ingrid Lennerwald som tycker att beslutet tagits på fel sätt. Förvaltningsrätten har fått in 117 överklaganden som nu har kommit fram till att det finns starka skäl talar för att beslutet är olagligt. Därför förbjuder förvaltningsrätten Region Skåne att genomföra förändringarna innan domstolen slutgiltigt har sagt sitt.

Michael Sandin (M) har ingen kommentar till beslutet. Han säger att Förvaltningsrätten inte tagit ställning till vad som beslutats, utan på vilket sätt det beslutats, och att frågan därför är en sak för Region Skånes jurister.