Löntagarkonsult till SCI

En löntagarkonsult kommer att tillsättas för att försöka hitta alternativa lösningar till en nedläggning av elektronikföretaget Sanmina- SCI i Motala.
Det beslutades efter dagens förhandlingar mellan de fackliga företrädarna och arbetsgivarna. Löntagarkonsulten ska se om företagsledningens uppgifter om nedläggning av Sanmina-SCI är den enda tänkbara lösningen. Vem det blir och hur lång tid konsulten kommer att ha på sig för uppgiften är ännu inte bestämt.