Skåne

Privata missbruksmottagningar välkomnas

2:05 min

Privata mottagningar ska från och med nästa år kunna starta Metadon- och Subutexbehandling för opiatmissbrukare i Skåne. Region Skåne blir därmed först i landet med att införa ett vårdval inom beroendevården. Susanne Jensen, som gått på Subutexbehandling i Malmö i snart tolv år, är positiv.

– Man kan ställa mer krav på vårdgivaren att de sköter sig och att man kan får den bästa behandlingen för en själv, så därför tycker jag att det är bra, säger hon.

I dag går runt tusen patienter på Metadon- eller Subutexbehandling i Skåne och ungefär hundra väntar i kö. Samtidigt uppskattar ledande forskare att det finns mellan 3- och 4000 opiatberoende i Skåne. Susanne Jensen som jobbar på RFHL:s kvinnoförening Qvinnoqulan i Malmö och är engagerad i Metadonpatientföreningen, säger att det är förödande för en missbrukare att få vänta på behandling.

--. Det blir väldigt negativt, och många kan hinna dö innan de hinner få en behandling. Jag tycker att man borde få hjälp inom 24 timmar, om man vill ha det, säger hon.

Den styrande femklövern i Skåne har nu bestämt sig för att införa ett vårdval inom beroendevården. Vårdvalet ska utvärderas efter tre år, bland annat för att se så att läckaget av preparat till den svarta marknaden inte ökar.

Socialdemokraterna är kritiska och tycker att man istället borde bygga ut den egna vården. Men det miljöpartistiska regionrådet Anders Åkesson säger att femklövern vill öka makten för en svag patientgrupp - samtidigt som missbrukarna inte ska kunna byta mottagning helt fritt:

– Man ska inte kunna hoppa från den ena vårdgivaren till den andra, och det är den typen av tröghet som vi nu måste analysera hur vi kan bygga in.

Men försvinner inte patientmakten då?
– Det är delvis rätt, men just när det gäller den här typen av behandling som är så reglerad, så vill vi ändå bygga in en viss del av detta.

Susanne Jensen och Maryan Nedrud på Qvinnoqulan förstår tanken med en tröghet i systemet.

– I början är man väldigt trotsig. Man har beteende och attityd, och kanske bara tänker att min kontaktperson är dum, så jag byter mottagning. Det måste finnas en månad som man får gå och testa, så att man inte byter mottagning hur lätt som helst, säger Susanne Jensen.