Blekinge

Anställd fick inte bära slöja - DO kräver skadestånd

Ett hotell i Blekinge som inte tillät personal att bära slöja i jobbet stäms av DO, Diskrimineringsombudsmannen.

På anställningsintervjun talade chefen om för kvinnan att hon inte skulle kunna få jobb på hotellet om hon bar huvudduk - det gick inte ihop med hotellets klädkod.

Diskrimineringsombudsmannen skriver i stämningsansökan till Arbetsdomstolen att ett företag inte får sätta upp regler som utestänger någon som bär huvudduk av religiösa skäl från att söka jobb.

DO kräver även att hotellet ska betala 50 000 kronor i skadestånd till kvinnan.