Borg vill ta biståndspengar till asylmottagandet

1:58 min

Regeringen vill ta ytterligare biståndspengar som skulle ha gått till fattiga länder för att täcka den ökande kostnaden för asylsökande som kommer till Sverige.

Migrationsverket behöver mer pengar och då är det lämpligt att ta dessa från biståndet, säger finansminister Anders Borg.

– Vi har ju haft en väldigt kraftig ökning av biståndet. Eftersom vi har en-procentsmålet så betyder ju det att det har tillförts mångmiljardbelopp under vår period till biståndet. En del är att vi har haft en ökad flyktinginvandring från länder, en flyktinginvandring som kan räknas som bistånd. När den ökningen sker får man naturligtvis titta över hur det här ska fördelas, det är väldigt rimligt, säger finansminister Anders Borg.

Enligt uppgift till Ekot har regeringen planer på att minska Sveriges bidrag till olika FN-organ med upp till tio procent. Utrikesdepartementet har hand om utbetalningen av cirka elva miljarder kronor per år i bistånd och en stor del går till FN-organen.

– Jag skulle tro att ur ett utvecklingsperspektiv, när vi nu har rätt snabb tillväxt inte minst i Afrika, så kan det finnas skäl att fundera på fördelningen inom biståndet, snarast då mellan FN-organ och sådant som Världsbanken håller på med; mer infrastruktur, investeringar och ekonomisk utvecklingskraft till de här länderna. Men det är en diskussion som ska föras inom ramen för biståndspolitiken.

Anders Borg säger att biståndet kan skäras ner och istället användas för den ökande flyktingmottagningen. Migrationsverket räknar med att antalet asylsökande ökar till cirka 54 000 personer i år.

Det är biståndsminister Gunilla Carlsson som bestämmer var besparingar kan göras, men hon har via sin pressekreterare tackat nej till att kommentera frågan i Ekot. Anders Borg igen:

– Hur man ska omfördela inom biståndet är ju biståndsministern ansvarig för. Det bör ju hon svara för. Mitt uppdrag är att se till att man håller en någorlunda rimlig effektivitet i det. Sedan är det ju så att när flyktingmottagningen från länder som har lägre utvecklingsnivå ökar, ja då påverkar det biståndet, på samma sätt som det alltid har gjort.

Hur mycket fattas det då, en halv miljard har du sagt?

– Det får du ta med biståndsministern, säger Anders Borg.