Fryst sumpgas kan ge energi

1:20 min

Den japanska regeringen planerar att satsa på en ny energikälla genom att utvinna metanhydrat ur havsbottnen, uppger Ny Teknik. Själva hydraterna består av vattenmolekyler som formats som en isig vattenstruktur runt själva metangasen.

Av 1 liter metanhydrat kan man få ungefär 170 liter metangas, och amerikanska forskare tror att det finns dubbelt så mycket metanhydrat i havsbottnen i bundet i kol jämfört med andra fossila bränslen. Men att börja använda metanhydrat som energikälla kan ha sina problem säger Anna Apler maringeolog på Sveriges geologiska undersökningar, SGU i Uppsala.

- Jag tror att det är förenat med tekniska svårigheter framförallt, och man har inte vetat så mycket om de här metanhydraterna förrän de senaste 10-15 åren då forskningen verkligen har kommit igång.

- Och vad är det som har varit problemet, skulle du säga?

- Problemet är att de finns på väldigt stora djup eller där det är väldigt kallt, så det är ingenting man kan gå ut och se med bara blotta ögat eller ta spaden och hitta, utan det kostar väldigt mycket att leta efter de här hydraterna.

- Men vad kan vara dilemmet när man väl hittar hydraterna?

- Det kan påverka den globala uppvärmningen. Metangas är en väldigt potent växthusgas och dessutom får man instabilitet i havsbottnen om man då lättar på trycket och börjar röra för mycket i de här förekomsterna.

- Så det låter ganska komplicerat?

- Det tror jag är väldigt komplicerat att utvinna metanhydrater

- Är den japanska regeringen realistisk när man säger att man vill göra det här?

-Det är ju fantastiska mängder där och förmodligen en väldigt stor källa till energi i framtiden, så man kommer säkert att göra vad som helst för att utvinna det här, säger maringeolog Anna Apler.

Den japanska regeringen hoppas att utvinningen ska komma igång om ungefär tio år.