Fiskdöd oroar länets fiskexpert

Länsstyrelsens fiskerikonsulent i Sörmland, Sten Nilsson, är mycket orolig för utvecklingen i Östersjön.
Dagens Nyheter skriver idag att gädda och abbore riskerar att försvinna från Östersjön eftersom yngel från fiskarna dör. Läget är särskilt allvarligt i Kalmarsund, men en liknande utveckling finns i Sankt Annas skärgård i Östergötland och oroande tecken finns även i Trosa skärgård. Vare sig Fiskeriverket eller Naturvårdsverket vet säkert vad yngeldöden beror på. En förklaring kan vara övergödning av kväve. I Kalmarsund är det fiskeförbud under lektiden och det är något som länsstyrelsen i Sörmland får överväga, menar fiskerikonsulent Sten Nilsson, som hoppas att staten ska skjuta till pengar för att undersöka vad det beror på och vad som kan göras.