Arbetslösa män blir lärare

11 personer har sökt till Länsarbetsnämndens och Luleå Tekniska Universitets utbildning för den som är intresserad av att arbeta som lärare, men som inte är behörig att söka till lärarutbildningen.
Utbildningen har plats för 10 elever nu och 10 i augusti. Den vänder sig till arbetssökande män mellan 20 och 40 år som saknar fullständig behörighet till lärarutbildningen. Ett krav är att de ska klara att komplettera sin behörighet.