Domstolsbeslut om sjukpeng ska granskas

1:34 min

Var man bor kan avgöra hur stor chansen är att få rätt mot Försäkringskassan. Att det är så här har lett till att Inspektionen för socialförsäkringen ska granska varför förvaltningsrätter och kammarrätter dömer så olika.

– Domstolarna är ju den sista länken i den kedja som ska garantera rättssäkerhet inom socialförsäkringen. Därför är det viktigt att den fungerar som avsett och att man har likformighet över landet, besluten ska vara oberoende av när man är född exempelvis, säger Per Molander, generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen.

Det är Dagens Nyheter som i dag skriver om att man på Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, befarar att rättssäkerheten är i fara när landets domstolar dömer så olika. I Luleå ändrades exempelvis omkring vart tredje överklagat beslut förra året, medan det i Stockholm var omkring vart tionde i Stockholm.

– Det är väl ett problem om beslutsfattandet i domstolar varierar på ett systematiskt sätt. En viss individuell variation kommer det alltid att finnas eftersom det är människor som befolkar domstolarna och myndigheterna. Men om vi har systematiska och stora skillnader så är det ju ett problem för rättssäkerheten, säger Per Molander.

Det är bara en dryg månad sedan som ISF kritiserade Försäkringskassan för liknande problem. Då handlade det om stora brister när sjukpenning nekas. I besluten saknas ofta motiveringar och även här såg ISF stora skillnader i hur beslutet blev - då beroende på vilket kontor som omprövat det.

– Vi såg samma typ av mönster som vi nu har sett i domstolarna, säger Per Molander.