Hungerstrejk i Uppsala

I en protest mot de senaste krigshändelserna i flera palestinska städer, inleddes i dag en hungerstrejk på Vaksala Torg i Uppsala.
Bakom protestaktionen står den palestinska föreningen Alqud i Uppsala. På flera håll i Europa pågår liknande protestaktioner. Även i Göteborg har en hungerstrejk inletts i dag.