Hållbar livsstil

Hur skapas en giftfri förskola?

8:10 min

2010 gav regeringen Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram och genomföra en nationell handlingsplan för giftfri vardag, med särskilt fokus på barnen och barnens vardag. Farliga gifter och kemikalier ska identifieras, begränsas och fasas ut och riksdagens mål är att skapa en giftfri miljö till år 2020. I Hållbar livsstil får du reda på vad som har hänt under de här åren som arbetet pågått och vad du som förälder och förskolepersonal kan göra för att minska kemikalierna och gifterna i förskolan och hemmet.

Jan Hammar är ställföreträdande generaldirektör och jobbar med giftfri vardag på kemikalieinspektionen:

Miljöstyrningsrådet har nyligen också fått i uppdrag, av Kemikalieinspektionen, att hjälpa kommuner att upphandla giftfria produkter till förskolan.

Det finns flera exempel på förskolor som har målet att göra förskolan giftfri, en av dem är Stjärnhem Montessoriförskola i Skummeslöv, de öppnar till hösten.

Ytterligare ett exempel på en, idag, giftfri förskola är Solstugans förskola i Viksta.

Redan idag är det ju fritt fram att göra förändringar på enskilda förskolor men det kräver förstås medvetenhet och kunskap. Camilla Essencia ger här några tips på hur man kan förändra i den redan befintliga förskolan, som man också kan applicera i sina egna hem.