Sämre taxiservice i Jönköping

Det blir sämre service till dem som behöver åka taxi och stor risk för att många av chaufförerna blir arbetslösa. Det menar Taxi Jönköping blir några av konsekvenser efter att upphandlingen är klar för den gemensamma färdtjänsten i länet.
Förut var Taxi Jönköping ensamma om att bedriva färdtjänsten i Jönköping - men nu ska all beställning av färdtjänst gå via Länstrafikens nya beställningscentral. 30 av Taxi Jönköpings fordon finns med i det nya avtalet med Länstrafiken, men dessutom har Länstrafiken tecknat avtal med 30 andra fordon. Det ställer förstås till problem för de taxibolag som tidigare har haft färdtjänsten som en säker inkomstkälla. Nyligen fick företaget Eksjöortens Taxi varsla 17 anställda om uppsägning. Taxi Jönköping menar att för dem skulle det kunna innebära att ett 50-tal chaufförerna bli arbetslösa. Förutom att det drabbar företaget självt, så menar VDn Staffan Peterson att det kan få konsekvenser för taxiservicen för jönköpingsborna.