Ingen svensk prövning av Beci

Familjen Beci som avvisades från Örebro till Tyskland i januari, har i praktiken ingen chans att få sitt ärende prövat av svenska myndigheter.
Den lokala flyktingmyndigheten i Tyskland har beslutat att avvisa familjen till Kosovo, och enligt migrationsverket så finns det därför ingen anledning för sverige att pröva fallet.