Allt sjukare i Ljusnarsberg

Invånarna i Ljusnarsberg blir allt sjukare, i alla fall om man ser till antalet långtidssjukskrivna.
Ljusnarsberg ligger på sjätte plats av alla Sveriges kommuner när det gäller ökningen av långtidssjukskrivna, med en ökning på över 200 procent från 1999 till 2000. Det kan jämföras med Karlskoga, där antalet långtidssjukskrivningar har minskat med 57 procent. Hallsberg, Askersund, Kumla och Lindesberg har alla ökat antalet långtidssjukskrivna med över 100 procent, allt enligt en statlig utredning som presenteras i Aftonbladet idag.