Beatrice Ask stöder polisens jakt på papperslösa

2:14 min

Justitieminister Beatrice Ask kommenterar nu polisens uppmärksammade id-kontroller i sökandet efter papperslösa invandrare i bland annat Stockholms tunnelbana. Kontrollerade personer har vittnat om att de upplevt sig stoppade enbart på grund av sitt utseende, men det ser inte justitieministern som ett skäl till att vidta några särskilda åtgärder.

Enligt polisen görs id-kontrollerna i samband med till exempel biljettkontroller, och först om personer beter sig på ett sätt eller har ett umgänge som verkar misstänkt.

– Varje typ av mediediskussion leder inte till olika typer av åtgärder. Jag tycker att det är bra att frågorna belyses men jag har inga planer på att göra några förändringar i dagsläget, säger Beatrice Ask.

Enligt lagen får polisen göra en kontroll om det finns en grundad anledning att anta att utlänningen inte har rätt att vara i landet. Eller om det finns särskild anledning till kontroll.

I polisens egna föreskrifter står det sedan 2011 att lagen ska tolkas som att det är går bra att göra en id-kontroll till exempel om personens uppträdande eller umgänge gör att man kan anta att hen inte får vara i Sverige.

De skriver också det inte är tillåtet att göra en inre utlänningskontroll enbart på grund av utseende.

Men flera personer har den senaste tiden, i bland annat SVT och Sveriges Radios P3 Nyheter, berättat att det är just så det gått till, att kontroller genomförts enbart på grund av utseende.

När det kommer personer som berättar att de blivit uppmanade att visa sina id-handlingar på grund av att, som de beskriver det, ha stått på ett ställe och ha mörkt hår, blir du oroad när du hör sådana berättelser?
– Nej, men det väcker ju frågor. Upplevelsen av varför någon har frågat mig kan vara väldigt personlig. För att göra en bedömning av om polisen arbetar enligt lagar och regler så måste man ha helhetsperspektivet, säger justitieminister Beatrice Ask.

Ska du göra något för att skaffa helhetsperspektivet?
– Jag har inte planerat några särskilda åtgärder med anledning av de här aktiviteterna.