Vindelälvslaxen märks

Forskningen om vindelälvslaxen ska utökas.
I sommar kommer 500 laxar att märkas med microchips, och på så sätt hoppas forskarna få fram säkrare uppgifter om hur många laxar som tar sig förbi Stornorrfors kraftstation och hur många som blir kvar nedanför laxtrappan.
Tidigare års forskning har visat att bara en av fyra laxar hittar till laxtrappan, men siffran är osäker. Med femhundra märkta laxar räknar vi med att få massar av nya data som vi kan bearbeta, säger Peter Rivinoja, forskare på SLU Vattenbruk i Umeå.