Nästan varannan bilist på 40-väg kör för fort

Nästan varannan bilist som kör på en 40-väg kör för fort. Det visar en studie som gjorts på uppdrag av Trafikverket.

Marie Bruhn i Karskoga tycker att det är lätt att det blir för snabbt på till exempel en 30-väg utanför en skola.

– Jag tror att man sitter i sin egen lilla värld och så kommer man då från en 70-väg. Men man vill ju inte köra för fort på 30-väg, det vill man ju inte, men man är väl inte observant helt enkelt, säger hon.

Trafikverkets studie har gjorts av NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

De har mätt farten på 1,5 miljoner fordon i 23 tätorter på olika håll i landet, och på vägar där man får köra mellan 40 och 70 kilometer i timmen.

Totalt sett är det över 60 procent som följer hastighetsbegränsningarna, men alltså 40 procent som kör för snabbt. Och flest är fartsyndarna på 40- och 50-sträckor. På 40-sträckorna är det nästan varannan som kör snabbt.

Anna Vadeby på VTI vet inte varför bilisterna kör för fort just på de låga hastighetsbegränsningarna, men konstaterar att de verkar vara svårare att hålla.

– Särskilt allvarligt är det eftersom det är vid de lägre hastighetsgränserna som det är fler korsningar och som det rör sig fler oskyddade trafikanter, så det finns ju goda anledningar att hålla de hastighetsgränser som finns, säger Anna Vadeby.

Trafikverkets mål är att år 2020 ska åtta av tio bilister hålla hastighetsgränserna. Om hastigheterna skulle hållas skulle 150 människor om året slippa dö i trafiken, visar Trafikverkets beräkningar.

Redan i låga hastigheter är det stor skillnad på hur många som dör till följd av en olycka. Av de fotgängare eller cyklister som blir påkörda i 30 kilometer i timmen dör en av tio. Om olyckan sker i 50 kilometer i timmen dör åtta av tio.   

Bilisternas intresseorganisation, Motormännen, tycker att det är självklart att bilförare följer lagen och håller hastighetsgränserna. 

Ett bra sätt att få ner trafiktempot är att ha fler synliga poliser i trafiken, tycker Mikael Höög på Motormännen. Men det finns annat man kan göra:

– Det är viktigt att man som trafikant känner igen sig i vad det ska vara för hastighet och att man kan läsa av det på vägarna. De flesta vet i dag att det är 30 kilometer i timmen som gäller utanför en skola. Men på 40- och 50-vägar är det svårt att veta vilket som gäller var. Och här måste man bli bättre på att informera dem som är ute i trafiken, Mikael Höög på Motormännen.