Hjärtmedicin bildar egen klinik

Från och med månadsskiftet så har hjärtmedicin separerats från Medicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.
Anledningen är att hjärtmedicin samverkar mycket med hjärtkirurgin och därför kommer dessa nu finnas under samma område, dvs Hjärtsjukvård. Det som återstår av Medicinska kliniken kommer nu att ha ett starkare samarbete med akut-, lung- infektions- och neuroklinikerna. Förändringen är en del i Universitetssjukhuset omorganisation.