Carlsson (M): Flyktingkostnader tas ur biståndet

1:15 min

Biståndsminister Gunilla Carlsson bekräftar i dag att den ökande kostnaden för flyktingmottagning i Sverige ska betalas med besparingar i biståndet till fattiga länder.

Finansminister Anders Borgs krav i går möts med förståelse av biståndsministern som nu arbetar med att göra omfördelningar inom den nu gällande biståndsbudgeten:

– Det är jag som har ansvar att återkomma med hur man ska hantera en eventuell justering i så fall på biståndet innevarande år. Det har vi klarat av förut och det kommer vi att klara av, vi gör det i förhandlingar med våra allianskollegor.

Enligt uppgift till Ekot har det på utrikesdepartementet kommit krav på att biståndet till FN-organen ska spara stora belopp. Det har nämnts belopp på en halv miljard kronor.

Men biståndsminister Gunilla Carlsson vill inte bekräfta var besparingarna av biståndet ska göras. Bara att frågan bereds och att hon tycker det är lämpligt att ökade flyktingkostnader betalas av biståndsbudgeten. Tidigare har det  varit möjligt att anpassa biståndsbudgeten till de kostnader som uppstår, säger hon.

– Det går inte ut några påbud från UD förrän vi är färdigförhandlade. Och vi behöver nu vända på stenar och se, var kan man göra förändringar som behöver ske på grund av det vi vet redan i dag. Och det märker vi i det svenska samhället, vi märker det i grannländerna till Syrien, vi ser ökat antal människor som är på flykt. Det påverkar också Sverige.

Trycket nu med ett mycket stort antal flyktingar från bland annat Syrien, där Migrationsverkets senaste prognos ökat med 13 000 personer till 54 000 väntade asylsökande i år, gör situationen svår, säger Gunilla Carlsson. 

– Det som är unikt nu är att det är sådant tryck på grund av bland annat situationen i Syrien.

Och när kan man få besked om det här?

– Vårändringsbudgeten presenteras den 15 april.