Svenska språket i fara

Kurser på högskolor och universitet som hålls på enbart engelska riskerar att urholka svenska språket. Det tycker den parlamentariska kommittén för svenska språket som på tisdagen presenterade ett förslag till en ny lag som ska stärka svenskan som språk i Sverige.
På Blekinge Tekniska Högskola är nästan en femtedel av de fristående kurserna helt på engelska. Men enligt rektorn på högskolan, Lars Haikola, är det inte mycket att göra åt det eftersom det är marknaden som styr.