Socialstyrelsen slår larm om omhändertagna barn

1:54 min

Socialstyrelsen varnar i dag för att barn och unga som samhället fått vårdnaden om, och som placerats i hem för vård och boende, riskerar att fara mycket illa. De dör oftare i förtid och användningen av psykofarmaka är betydligt högre i den här gruppen än hos andra unga.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm är oroad.

– Jag tycker det är alarmerande resultat. Det här är barn som är väldigt utsatta och som sviks flera gånger. Föräldrarna har inte lyckats vara föräldrar, så samhället har trätt in i deras ställe, men samhället lyckas inte heller vara bra föräldrar. De här barnen har höga risker för att slås ut innan de blir vuxna, vilket är djupt olyckligt, säger han.

Socialstyrelsens nya utvärdering, som presenteras på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt i dag, visar att självskadebeteende är mångdubbelt vanligare bland unga som samhället tagit ansvar för i familjehem och liknande.

När Socialstyrelsen jämfört  hur mycket psykofarmaka och sömnmedel som de placerade barnen får, är siffran också mycket högre, särskilt hos dem som är placerade i hem för vård och boende.

Även om de här barnen har en svår situation redan från början, så brister samhällets insatser till exempel samverkar inte socialtjänst, sjukvård och skola, enligt Lars-Erik Holm.

– Ofta klickar det i samverkan mellan aktörerna, och barnet byter också  familjehem ofta, och bryts upp hela tiden från sin miljö och tryggheten saknas ofta för barnet, säger han.

Det här är ju en utsatt grupp redan innan samhället går in som förälder, tycker du att kommuner och landsting gör vad de kan i den här frågan?

– Socialarbetarna som jobbar med det här gör en fantastisk insats, men det här är väldigt svåra, komplexa frågor. Ofta är det väldigt unga och oerfarna personer som sätts att hantera de här barnen och de behöver väldigt mycket stöd och vägledning, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.