Hugo Chavez kropp visas upp i glaskista

1:57 min

Långt ifrån alla som köade hela dagen i går för att ta ett sista farväl av Hugo Chavez kom fram till kistan. Men det finns möjlighet att se honom senare. Vicepresident Nicolas Maduro sa i går att Chavez ska balsameras och de kommande sju dagarna placeras i ett militärt museum dit allmänheten ska ha tillträde.

Ett hav av människor omringade militärakademin i Caracas alltifrån arla morgon till långt in på natten.

Här fanns människor från hela landet, gamla som unga. De flesta av dem var tidigare fattiga och marginaliserade som berättade om hur Hugo Chavez förändrat deras liv, först genom att alls se dem och tala till dem, sedan genom att omfördela inkomsterna av oljeexporten så att de lyftes ut ur fattigdomen.

Men Chavez påverkade människor på flera olika sätt. Gloria Garcias liv har inte förändrats materiellt sedan Hugo Chavez kom till makten.

– Men, berättar hon, han gjorde mig till en aktiv människa. Han ingöt en ny, ungdomlig energi i mig. Han fick mig att vilja göra nya saker. Och jag har gjort det.

Istället för att leva ett stillsamt pensionärsliv, vilket hon mycket väl skulle kunna göra, så deltar Gloria Garcia i en mängd sociala aktiviteter. Det senaste är ett program som syftar till förbättra livet för de handikappade.

– Vi har förändrats, säger hon. Vi har blivit aktiva människor som tror på sig själva. Vi är inte längre desamma.

Den här förändringen märks på många.

När en grupp unga soldater tränger sig fram genom floden av människor och en av dem säger något, typ ”ur vägen kärring”, som möts de av en storm av protester av kvinnorna i kön.

– Ta dig i akt soldadito! Det där skulle comandante Chavez aldrig acceptera.

Och soldaterna skyndar sig snabbt undan med skammens rodnad på kinderna.

Men just den här förändringen är också en utmaning för de ledare som tar över efter Hugo Chavez.

Där Chavez kunde utnyttja sin förförande karisma för att släta över problem och misstag, där kommer de nya ledarna att ställas till svars av ett folk som inte längre är detsamma.