Extraknäck hemlighålls

Hälften av alla statliga myndighetschefer och generaldirektörer har sidouppdrag i främst privata företagstyrelser. De flesta departement vet dock inte vilka sidouppdrag deras myndighetschefer har, det visar en granskning som Ekot har gjort.
Vid nyår infördes en skärpning i lagen om offentlig anställning som innebär att myndighetschefer är skyldiga att anmäla sina sidouppdrag. Men vid Ekots förfrågan visar det sig att alla departement utom tre helt eller delvis saknar uppgifter om vilka uppdrag deras myndighetschefer har. Departementen ansvarar också för att generaldirektörerna inte har bisysslor som kan anses vara skadliga för förtroendet.