Appar ska tillgängliggöra film

2:21 min

Att gå på bio har inte varit helt lätt för de med synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter men nu arbetar Svenska filminstitutet med att ta fram tekniska lösningar så att tillgängligheten blir större. Kulturnytt var med på en testvisning.

Det är testvisning av tre olika tekniska lösningar för syntolkning och textning. Med hjälp av en mobil eller surfplatta och applikationer som laddas ned kan man få dialogen och bilderna upplästa samtidigt som filmen rulllar på duken.

Inger Rålenius från Dyslexiförbundet. Hon har mest sett svensk film eftersom det varit svårt att hinna läsa texten av filmer på andra språk.

Lisa Wacklin på Svenska Filminstitutet arbetar med projektet Tillgänglig bio vars syfte är att ta fram hela den tekniska lösning som gör att man kan leverera syntolkning och textning på ett enklare och billigare sätt än förut. I dag finns stöd för syntolkning så det som kvarstår att lösa enligt Lisa Wacklin är finansieringen av den upplästa textremsan.